PRAVIDLA

Základní pojmy

Základní pojmy, které v rámci RolePlaye využíváme
Na serveru dbáme na seriozitu a kvalitu RP.
 • Hráč nesmí využívat cheaty, scripty, programy třetích stran či jiné úpravy hry, které by jej zvýhodnily oproti ostatním hráčům. (Mezi toto patří upravení okolí crosshair, úprava "počasí" -> aby v noci bylo vidět jako ve dne, tracery, svítivé a výrazné skiny na zbraně apod.)
 • Každý hráč musí mít jméno ve hře a na Discordu tak, aby se dalo označit.
 • Každý hráč musí mít jméno na Discordu (přezdívku) stejnou jako OOC jméno.
 • Je zakázáno vyhýbání se RP akcím.
 • Je zakázáno být vulgární, mít nevhodné výrazy nebo reklamy v herním nicku, ať už ve hře nebo na Discordu.
 • Zakázáno jakékoliv vyvolávání OOC šarvátek či ohodnocování RP ostatních hráčů v LOOC.
 • NWords jsou na serveru zakázané.
 • Na serveru nejsou žádné PVP/Nelegální zóny (výjimkou je nelegální část na Cayo Perico).
 • Pokud hráč dostane ban v rámci RP akce, neznamená to automatický skip akce, vždy se prioritně bude RP akce dokončovat. O skipu rozhoduje admin team, nikoliv hráči.
 • Hráči nesmí RPit střelné zbraně jako hračky, airsoftové nebo paintballové.
 • Hráč nesmí nezneužívat třetí osobu ke zvýhodnění své osoby.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Stavební kámen našich pravidel.
OOC jednání
Pokud jednáte OOC (Out Of Character), tak jednáte mimo svou postavu, čili jako hráč nýbrž ne jako vaše postava.

IC jednání
Komunikace v rámci RP.Výměna informací mezi postavami, v rámci RP.

PK / Player Kill
Stav, kdy jste v Dead screenu, objeví se odpočet do respawnu. Postava si vše pamatuje dokud není v Dead screenu.

CK / Character Kill
Znamená, že vaše postava definitivně zemřela / odjela z města. Při CK je vaše postava kompletně smazána společně s veškerým majetkem, který postava vlastnila.

/me
Nahrazuje animaci, která nejde udělat pomocí animace.
Příklad:
 • /me bere vrtačku

/do
Popis vykonání činnosti, možnost použití jako otázku, na kterou hráč musí PRAVDIVĚ odpovědět. V /do nesmíte RPit pocity, myšlenky, dále nesmíte ovlivnit RP jiným hráčům.
Příklad:
 • /me dává osobě dýchnout (osoba 1)
 • /do nadýchal? (osoba 1)
 • /do Ano, půl promile (osoba 2)
 • /stav je zamyšlený

/report
Slouží ke kontaktování administrátora. Při psaní reportu je důležité vždy psát důvod (z důvodu rozeznání, kdo má na report přijít).

/try
Slouží k náhodnému vygenerování /do ve formátu ANO nebo NE. /try nesmíte použít v rámci Passive RP.

Metagaming
Využívání informací, které jste se dozvěděli mimo IC (Discord , Teamspeak, Stream...).

 • Mezi metagaming se počítá také hlasová komunikace mimo hru během RP akce (například na Discordu, Teamspeaku, atd.).


Powergaming
Vykonávání nereálných úkonů (Házení raketoplánu do jiné galaxie přes /do).

 • Otevřený kufr je powergaming a automaticky banovaný.
 • Při pořizovaní fotek ze hry je nutno použít foťák/telefon, jinak je focení skrze Windows + Shift + S / (externích programů) a použití pro IC účely zakázané!
 • Lore postavy nesmí být v rozporu s Powergaming RP.

Peace time
Je doba, kdy nesmí byt prováděna nelegální aktivita, peace time muže vyhlásit pouze admin.

NonRPDriving
Nereálné ovládání vozidla, která by v rámci reálného života nebyla možná.
Jízda sportovním vozidlem na nezpevněném povrchu maximální rychlosti.
Pád vozidla z výšky (nereflektování reálného DMG vozidla) a jízda dál.
V rámci ujíždění PD nemusíte zcela RPit každý menší náraz, nicméně větší nehody se musí plnohodnotně RPit ihned nikoliv po RP akci.

FearRP
Vaše osoba musí mít strach z určitých věcí (ze smrti, ztráty majetku, ze zranění atd.).
Budete uneseni členy nějakého gangu, budou na vás mířit pistolí, musíte RPit strach ze zbraně.
Měli byste mít strach ze ztráty zaměstnání Vaší postavy (porušení kodexu EMS sboru, neoprávněné nakládání s financemi (dílny) atd. ...).
Musíte mít strach ze státních a ozbrojených složek (Musíte mít strach z toho že můžete dostat pokutu či trest).
Dog Fear - Strach ze psů (bojíte se K-9 psa, útočných plemen psů, atd.).

Not Valuing Life
Musíte brát zřetel na to, že život postavy Vaší či někoho jiného je vzácný a tak se podle toho chovat.

Mixing
Je využívání OOC do IC.
Mezi mixing patří také navazování IC vztahu s dalšími hráči, které znáte na základě OOC.
Mixing je také v rámci zneužití OOC znalosti (policejní taktiky, jména osob, zákoník a zákony, a další).

Příklad:

 • počkej, došla mamka
 • celému městu spadla hra
 • počkej, dám si OOC pilulky

RP Injuries
Jedná se o povinnost RPit zranění, které je adekvátní nastalé situaci. Nemůžete tedy chodit jako atlet bez problémů po nehodě v rychlosti 200 mph.
Injuries je nutné doerpit po RP akci, nicméně neplatí na dopravní nehody ("/do jebl se", či "/do cukl pas" při větší nehodě je bráno jako neadekvátní.

KOS
Je zabití na první pohled (Kill On Sight), bez jakékoliv předešlé RP akce či interakce s danou osobou.

PassiveRP
V rámci PassiveRP berete na vědomí, že na veřejných místech nejste sami a že je s vámi na místě je více lidí, především za světla. Berte na vědomí, že lidi mohou být i na venkově. Pokud tam není NPC neznamená to, že tam v reálném světe nikdo nebyl.

 • Nezapomeňte, že v budovách státních a ozbrojených složek jsou vždy lidi, takže pokud nebudou zavřené dveře nemůžete to použít ve svůj prospěch. Stejně tak i v CPZ.
 • Na dálnicích po celou dobu (Okrádaní se trestá)!
 • Pokud dojde k únosu je nutné vždy použit command /unos, který pošle dispatch PD.

Passive RP je ještě upraveno touto mapou:

 • Tmavě zelené - Nutné vždy RPit Passive (neřeší se zda je či není u Vás NPC či hráč)
 • Světlé modré - Nutné RPit passive pokud je tam NPC

 

GrossRP
Je nechutné RP. Mezi GrossRP patří mučení, kanibalismus, sexuální obtěžování, atd.

 • Je povolen pouze se souhlasem všech účastníků dané RP akce.
 • Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají hrát v RP.
 • Hráč který gross povolil může kdykoliv povolení odvolat.
 • Pomocí GrossRP nelze nikdy získat majetek druhé osoby (auta, firmy, peníze, atd.).
 • V případě, že hráč nepovolil GrossRP a je v PK, tak nelze do hráče bodat, střílet či jinak ubližovat.
 • Také lze schválit pomoci grossu n-word (pouze ve tvaru: nig*a), ale pouze v Downtownu (only WL-ON).


Asspulling
Nereálné držení většího množství či objemnějších věci u sebe. Vztahuje se i na dlouhé zbraně.

 • Hráč je povinen upravit své oblečení či doplňky tak aby to mělo smysl tomu co má v inventáři.


RP Leave / Combat log
Je odpojení se z RP akce.

 • Pokud nutně potřebujete odejít, tak je nutné to vždy říct všem, kteří se podílí na RP akci případně napsat report.
 • V případě, že Vám spadne hra/internet je nutné co nejdříve se napojit do RP akce zpět.

Combat Comeback
Ja zakázané vrátit se do předešlé RP akce po PK.

Bugs
Hráč je povinen RPit každý bug, který ho nezvýhodní! Také je povinný nahlásit jakékoliv bugy, které na serveru najde.

Pravidla Inventáře
Platí pravidlo, že co má hráč v inventáři má u sebe.

 • Neexistuje žádný “Zaerpeno v kufru” atp.


Player Kill (PK)
Stav, kdy jste v DeadScreenu, objeví se odpočet do respawnu. Postava si vše pamatuje dokud nebude v DeadScreenu.

 • Ztrátu paměti (vše před DeadScreenem) lze erpit pokud hráč chce, nicméně se tím nesmí vyhnout další RP akci, například vyhnout se trestu od PD.
 • Pokud jste byli postřelení či bodnutí, nelze okamžitě opustit nemocnici, vždy je nutné počkat na příchod policisty, v případě nepřítomností je nutné kontaktovat pomocí /911 (například: /911 *Místní doktor* Máme tu osobu po střelném poranění* ).

Revange Kill
Pokud jste dostali PK od jiného hráče, tak se můžete mstít nejdříve po 24 hodinách.

 • Nicméně nelze RK realizovat v rozporu s pravidlem KOS.
 • Nevztahuje se na pěstní souboje

Fail RP
Je pravidlo, kdy hráči záměřně uhybají z svého či frakčního lore či neoduvodněně reagují na OOC/IC situace. Mezi závažné porušení je považovano trolling, ignorovaní pravidla PassiveRP, Fear RP a dalších pravidel.
Jako Fail RP se také považuje:

 • Náhodné unašení osob bez důvodu.
 • Zákaz zneužívání animaci (například: bind na lehání, a stoupaní v rámci střelby, aj.)
 • Úmyslné vyhýbaní se RP
 • Zneužívaní driftovácíh aut pro bugovaní rychlosti
 • Použití lovecké zbraně nelze použít proti jiným osobám
 • Přejíždění zvěře za účelem lovu
 • Střelba z vrtulníku či balonu (včetně ozbrojených složek)
 • Nelze RPit aplikaci garáže pro zjišťování informací o daném vozidle
 • Být za dvě postavy ve stejné frakci.
 • Vynucování RP s PD/SD (úmyslné bouraní do aut, drifting před policisty, aj.).
 • Okrádaní osob, které náhodně najdete v deathscreenu.
 • Nedostatečné zaRPené situace (například: u mechanika, u číšníka či kuchaře, aj.)
 • ZaRPení rezervy na autě a pokračovaní v jízdě bez pneumatiky.
 • Bezdůvodné přejíždění osob.

Herní postavy (Lore)
Každý hráč by měl mit za svojí postavu lore, kterého by se měl držet. Postavu lze vyvíjet na základě události, které ji mohou ovlivnit.

 • Hráč má přístup k vytvoření dvou postav, další sloty na postavy je nutné zakoupit.

Pro herní postavy je zakázané následující:

 • Nesmíte mít jméno které je známou osobnosti (jména herců, filmových hrdinů, influencerů, politiku a další), a vydávat se za ně.
 • Jména musí odpovídat vašemu lore (nevhodný lore: české jména, zesměšnění menšin, aj.).
 • Herní postavy spojené s předešlou postavou co dostala CK.
 • RPení postav spojené s terorismem či jinak nebezpečné osoby.
 • RPení psychický narušených charakteru bez povolení Managementu serveru.
 • RPení druhého pohlaví bez povolení Managementu serveru.

Poznávání osob

 • Nelze poznat jakoukoliv osobu po krátké RP akci (například: Traffic stop s PD, aj.).
 • Nelze poznat postavu podle hlasu, vzhledu, tetování či oblečení. Abyste osobu poznali musíte s ní mít dlouhodobější interakci.
 • Mezi dlouhodobější interakci se považuje kolegiální vztah, přátelství, příbuzenský vztah.
 • Osobu můžete poznat pomoci /do (neplatí pro hráče s dlouhodobou interakci).

CK / Character Kill
Znamená, že vaše postava definitivně zemřela / odjela z města. Při CK je vaše postava kompletně smazána společně s veškerým majetkem, který postava vlastnila (vozidla, kontakty, domy...) Před CK NELZE nikomu odkázat majetek, bez možností výjimek.


Existují 3 druhy CK

 • CK, které se schvaluje A-Team.
 • CK, které si hráči mohou uznat sami, jedině pokud se nevyhnou RP Akci např. těžká nehoda.
 • Jail CK, může udělit pouze DOJ.

CK, které se schvaluje A-Team
Pokud chcete dát nějakému hráči CK, pak musíte dodržet následující pravidla.

 • Berte ohled na to, že daný hráč strávil nějaký čas, za hraním své postavy. Proto prosím 2x zvažte, zda je opravdu CK nutné.
 • Není možné pomoci CK získat majetek druhé osoby.
 • Pokud máte VÁŽNÝ důvod dát CK, pak je nutné využít ticket s příslušným zařazením (ticket nezavírejte, počkejte na vyjádření A-Teamu. Po CK prosím napište, že CK proběhlo úspěšně).
 • Zašlete snímky chatu, kde je zaznamenané CK, dále snímek postavy na CK (pokud lze použít pro PD).
 • Nelegální frakce můžou žádat o CK na členy ozbrojených složek. Nelze žádat CK na hráče od hodnosti Seržant a výše.


CK, které si hráči mohou uznat sami
Tento druh CK je čistě na kvalitě RP daného hráče.

 • Pokud máte VÁŽNÝ důvod dát CK, pak je nutné využít ticket s příslušným zařazením
 • Hráč si může uznat CK, dle závažnosti jeho zranění.

Vehicle Kill / VK
Je definitivní zničení vozidla (smazaní z databáze).

 • Na Vehicle Kill je potřeba založit ticket (do ticketu musíte dát SPZ, důvod udání VK).
 • VK lze udělat na jakékoliv vozidla vč. vozidel od celníka (po udělení VK nelze žádat o náhradu BTC).


VIN číslo / SPZ
Všechna vozidla mají Vin číslo vč. motorek.

 • VIN číslo lze z vozidla odstranit. V případě odstranění platí na vozidlo VK (v případě, že vozidlo zadrží Policie).
 • Vozidla, která nemají SPZ jako model se stále RPí, že tam SPZ je do doby, než bude scriptově sundána.
 • Nelze pasivně RPit sundání/nandání SPZ, na serveru je k tomu určený item.

Únosy

 • Maximální doba na únos je 2h. Lze to po domluvě zvýšit.
 • V případě únosu osoby je zakázáno:
 • Žádat o vybrání peněz z bankomatu či pobočky banky.
 • Žádat o přepsání majetku.
 • Nesmí se unesený přenést do místa, kam se lze dostat pouze teleportem (některé interiéry atp.).

Vykrádání

 • Při vykrádání mají obě strany by měli vyjednávat a domlouvat podmínky průběhu vykrádání.- Maximální výkupné za všechny rukojmí je 50 000 dolarů.
 • Unešená osoba musí být při vykrádání uvnitř objektu.
 • Nesmí se RPit pasivní rukojmí (prodavač/prodavačka...)
 • Při akci s rukojmím by mělo PD jednat přiměřeně! Nicméně PD mohou zavolat SWAT/SED v rámci "Hostage situation" a vniknout do místa vykrádaní a pokusit se zachránit rukojmí.
 • PD mají zakázáno pokládat ostnaté pásy přímo před vozidlo či při výjezdu (později při průběhu ujíždění samozřejmě mohou).
 • Pro vykrádaní Hlavní banky (Pacific Bank) je nutné si vytvořit ticket minimálně 48h před vykradením.
 • K vykrádaní a únosům nelze používat horkovzdušný balon.

 

OZBROJENÉ A STATNÍ SLOŽKY

 • Je přísně zakázáno krást ozbrojeným a státním složkám vozidla bez důvodu, který si nedokáže obhájit!
 • Je přísně zakázáno okrádat členy ozbrojených a státních složek. Lze okrást pouze o vaše zabavené věci.
 • Pokud chcete RPit korupci, je nutné ji mít schválenou (pro korupci si otevřete ticket na Discordu a počkejte na vyjádření legal supportu).
 • Nelze nosit vesty ozbrojených/státních složek, pokud nejste PD/SD.
 • Hráči streamující ozbrojené či státní složky musí počítat s tím, že jejich streamy/záznamy můžou být použité jako bodycams. Vedení složek může žádat o záznam streamu a streamer musí záznam dodat.
 • Hráč může být držený v CPZ až 24 IRL hodin, co je připojen na server, čas mimo server se nepočítá. Dále to je na osobní domluvě s policistou.
 • Pokud je osoba vyšetřována se souhlasem DOJ, může být v CPZ držena maximálně 10, pokud již před tím byl držen 2 dny, tak DOJ zbývá 8 dní na dořešení. Následně může probíhat vyšetřování a osoba bude na svobodě, může být předvolávána na výslechy, pokud se nedostaví a nebude spolupracovat (tzn. bude utíkat apod.), může být znova zadržena a být vzata do vazby na 2 dny, pokud DOJ schválí, tak až na 10 dní. Po dobu lhůty 10 dní musí být osoba v kontaktu s policistou, jak je již na jejich domluvě.
 • PD/SD nesmí záměrně zdržovat hráče/prodlužovat RP. (Pokud někoho přivezou do CPZ, musí jej okamžitě řešit, pokud nemají např. priority call, tj. jiný kolega v nesnázích, střelba apod. ... nebo ten případ není pro detektivy a je potřeba čekat na ně, to je už ale na dohodě OOC s hráčem) - ale tomu musí adekvátně odpovídat i chování hráče v CPZ.
 • Při ujíždění PD/SD je zakázáno vyměnit vozidlo za jiné, které bylo během této honičky vytaženo z garáže. Dále se hráč nesmí odpojit 15min po ujetí PD/SD.
 • Za zatmavění oken (folie) u vozidel, vždy zodpovídá hráč a to i v případě, že model vozidla ztmavuje vše (čelní sklo, světla, aj.). Je nutné dbát na to, že server se řídí CA zákoníkem, který definuje, že čelní sklo musí být vždy čiré (ozbrojené složky vám mohou dát pokutu či odtáhnout vozidlo.). Nelze tvrdit, že Vám toto někdo dovolil (město, stát, atd.) nebo na to, že je to chyba modelu.
 • Všechny stanice a policejní vozidla mají kamery.

 

RP za Peda

Na serveru lze RPit za peda zvířete nebo dítěte.

 • RP za peda je zpoplatněno a je nutné si nejdříve zažádat o schválení a následně zakoupit
 • RP peda musí splňovat pravidla pro daný typ peda


Ped zvířete:

 • V případě, že máte zvíře, které máte na PVP může být označeno ozbrojenou složkou jako za nebezpečnou. Hráč musí počítat s případným CK. (nevztahuje se na K-9)
 • Ozbrojené složky mohou nebezpečné zvířata zastřelit a bude bráno jako CK daného Peda. Ozbrojené složky musí nicméně vše nahlásit v ticketu.

 

Pravidla pro frakční discord

 • Pokud se pro svojí frakci rozhodnete vytvořit frakční discord, je nutné abyste na daný discord pozvali alespoň jednoho člena vedení, kterému dáte administrátorské práva na discordu.
 • Není možné být na voice na discordu (unmuted) a během toho RPit, pokud se tak stane, může to být bráno jako metagaming.

 

PRAVIDLA PRO NELEGÁLNÍ ORGANIZACE

 • Porušení pravidel během RP akce bude vždy řešeno až po dané RP akci. V případě nahlašování dané RP akce musíte mít vždy video záznam dané akce jako důkazní materiál. Nelze řešit RP akci v jejím průběhu, v případě, že i tak odmítáte danou RP akci RPit je porušením pravidel. V tomto případě je možné dát frakci strike či daní hráči mohou dostat ban.
 • Spolupráce mezi nelegálními frakcemi je omezena. Spojovat se můžete pouze s typem nelegální skupiny "ostatní". To znamená, že pokud jste mafie tak nemůžete mít spojenectví s další mafií ani kartelem, ale můžete mít spojenectví pouze s jednou skupinou typu ostatní. Všechny spolupráce je nutné nahlásit nelegální supportu skrze váš ticket že jste sjednotili spolupráci s druhou stranou.
 • Zákaz spolupráce ve smyslu zaplacení kontraktu o pomoci ( Peníze, zbraně, auta, nemovitosti, atd..)
 • Nesmíte být ve dvou nelegálních skupinách jak za jednu, tak za druhou postavu. (Výjimka platí pro gang, mc chary).
 • Nadále stále platí, že zbraň je poslední možnost řešení problému. Neznamená, že když jste gangster (mafián apod.), tak můžete při např. traffic stopu zastřelit policistu.
 • Na předělech (Trávy, Metanfetaminu) je povoleno střílet ale na vlastní nebezpečí ohledně nalezení lokace skrze PD/SD přičemž stále plátí 3. pravidlo
 • V případě, že se na frakčním Discordu nenachází admin, budou veškeré informace, které jsou využívané v herním světě (IC), považovány jako Metagaming.
 • Pokud je nelegální frakce zrušená A teamem, dostávají všichni členové CK (bez výjimek).
 • Po uděleném CK je zakázáno 7 dní se připojit do nelegální frakce/organizace.
 • Po uděleném CK je zakázáno 14 dní se připojit do stejné nelegální frakce/organizace.
 • Vedení nelegální organizace může dát hráči offline CK do 14 dnů od opuštění frakčního discordu.
 • Vedení nelegální frakce může kdykoliv udělit CK na svého člena s pádným důvodem. (Bez schválení ticketu s dodáním clipu a následného vytvoření ticketu o udělení CK).
 • Zvýšený passive na soukromých pozemcích, Gang Hoodech, MC klubech (Oplocené vily atd.).
 • Pro raid pozemku si musíte založit Support ticket na ticket discordu.
 • Full Gear se smí používat pouze na Cayo Perico bez omezení. Použití Full Gearu mimo Cayo Perico může být banováno.
 • Nelegální frakce, která není schválena Nelegal supportem může být zabanovana za metagaming.
 • Nelegální frakce nesmí unášet PD/SD na Cayo Perico.
 • Pokud hráč odpojí frakční discord (nelegální) bez předchozí interakce s vedením nelegální frakce. Za to může hráč dostat automatické CK od AT
 • Oblasti heistu nejsou PVP zóny (ty na serveru nejsou). Tedy ty oblasti jsou vždy pod Passive RP a všemi pravidly serveru.
 • Použití vrtulníku pro nelegální činnosti ( např. spotovaní, dělaní heistu, aj.). Neplatí pro Cayo Perico

Maximální počty hráčů v nelegálních frakcích

 • Mafie – 40
 • Cartel – 50
 • Gangy – 15
 • Ostatní - 25

Únos pro zjištění informaci

 • Je přísné zakázáno unášet hráče bez pádného / rozumného důvodu.
 • Nelze unášet osoby, s kterými nemáte dlouhodobou interakci z důvodu zjištění informaci. Stále zde platí pravidla o Passive RP.
 • Upozorňujeme hráče, že stále zde platí i pravidla o poznávání hlasu.


Spotování (Camping) u NPC/Interakcí (Letadlo,Heisty atd..)

 • Nelze spotovat či campit místa, která jsou navázaná na Heisty (NPC, pozice, atd.).
 • Spoting je povolený pouze pro oblasti heistu nikoliv NPC.
 • Spoting NPC je automaticky banovaný na 14 dní
 • Spoting oblasti heistu je povolený jen v případě, že jste od dané oblasti vzdálení větší vzdálenost a jen pro sběr informaci o dané oblasti.
 • V případě zneužití spotingu pro raid dané oblasti budou hráči trestaní.


Cayo Perico

 • Cayo Perico je ostrov patřící státu Mexico. Na ostrov Cayo Perico nemůže vstoupit žádná ozbrojená složka státu San Andreas.
 • Ostrov Cayo Perico je pod nadvládou nelegálních organizacích typu cartel a ostatní, mafie mají na ostrov vstup zakázaný.
 • V rámci ostrova se řeší Passive RP pouze na legální straně ostrova (zelená část ostrova).
 • Na ostrov Cayo Perico se můžete dostat jen pomocí lodí, letadla, vrtulníku apod.

 

ADMIN TEAM

 • Rozhodnutí AT je konečné a musíte ho respektovat.
 • Je přísně zakázáno nahrávat řešení s adminem, zakázané je také jakékoliv zveřejňovaní komunikace mezi hráčem a adminem.
 • Toxické chování vůči AT je automaticky banovano permanentně.
 • Admin může hráče odkázat na ticket systém a tam danou situaci řešit.
 • Hráči mohou být managementem potrestání i za jejich chování na jiném serveru, dle aktuálních pravidel daného serveru.
 • Trashtalking je také nadávání na AT či na server na streamech (jak komentáře hráčů tak reakce streamera).